Γερανοί Μεταφορές ΟΥΡΑΝΙΔΗ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γερανοί - Μεταφορές ΟΥΡΑΝΙΔΗ

 
Τηλέφωνο 2310752827
 
Κινητό 6973383795
 
Φαξ 2310753933
 
Ωράριο λειτουργίας
Όλο το 24ωρο.
 
 
 
 
 

Μεταφορές - Ανυψώσεις - Γερανοί Ουρανίδη στη Θεσσαλονίκη

 
Περονοφόρα 5 τόνων για εκφορτώσεις και μέσα σε container
Καλαθοφόρα
Γερανός ανυψωτικής ικανότητας 120 τόνων
Γερανός ανυψωτικής ικανότητας 50 τόνων
Γερανός ανυψωτικής ικανότητας 35 τόνων
Γερανοί Μεταφορές ΟΥΡΑΝΙΔΗ
Γερανοί Μεταφορές ΟΥΡΑΝΙΔΗ
Γερανοί Μεταφορές ΟΥΡΑΝΙΔΗ
Γερανοί Μεταφορές ΟΥΡΑΝΙΔΗ
Γερανοί Μεταφορές ΟΥΡΑΝΙΔΗ
Γερανοί Μεταφορές ΟΥΡΑΝΙΔΗ
Γερανοί Μεταφορές ΟΥΡΑΝΙΔΗ
Γερανοί Μεταφορές ΟΥΡΑΝΙΔΗ
Γερανοί Μεταφορές ΟΥΡΑΝΙΔΗ
Γερανοί Μεταφορές ΟΥΡΑΝΙΔΗ
Γερανοί Μεταφορές ΟΥΡΑΝΙΔΗ
Γερανοί Μεταφορές ΟΥΡΑΝΙΔΗ
Γερανοί Μεταφορές ΟΥΡΑΝΙΔΗ
Γερανοί Μεταφορές ΟΥΡΑΝΙΔΗ
Γερανοί Μεταφορές ΟΥΡΑΝΙΔΗ